Regulamin strony WWW ‑ www.mozzi.pl

1. Właścicielem witryny internetowej pod adresem URL: www.mozzi.pl jest P.H.U. Mozzi Service Marcin Grzegorowski, ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wlkp.

2. Witryna internetowa działa pod adresem: www.mozzi.pl, przy czym P.H.U. Mozzi Service jest uprawniony do zmiany tego adresu, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

3. Witryna internetowa www.mozzi.pl służy do celów informacyjnych i promocyjnych dotyczących charakteru działalności P.H.U. Mozzi Service. Wszelkie dane zamieszczone w witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Witryna internetowa www.mozzi.pl nie służy do bezpośredniej sprzedaży produktów oferowanych przez P.H.U. Mozzi Service. Do tego celu służy internetowa platforma B2B, która mieści się na osobnej witrynie internetowej www.mozzi24.pl i na której obowiązuje osobny regulamin dostępny w witrynie internetowej www.mozzi24.pl.

5. Korzystanie z witryny internetowej www.mozzi.pl możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego i/lub urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

6. Zawartość witryny internetowej www.mozzi.pl włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, filmami są własnością P.H.U. Mozzi Service i są chronione przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą P.H.U.Mozzi Service.

7. Witryna internetowa www.mozzi.pl może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do P.H.U. Mozzi Service lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do P.H.U. Mozzi Service lub innych podmiotów.

8. Pomimo, że P.H.U. Mozzi Service dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w witrynie informacje były ścisłe i aktualne, P.H.U. Mozzi Service nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje oraz za następstwa korzystania z witryny internetowej www.mozzi.pl oraz jej zawartości.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2017 r.

ostatnia aktualizacja: 21.12.2017