Polityka prywatności strony WWW ‑ www.mozzi.pl

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika odwiedzającego Stronę Internetową www.mozzi.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Strona Internetowa www.mozzi.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać strony www.mozzi.pl.Dane Osobowe:

W czasie korzystania ze strony www.cedrus-ogrody.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Ciasteczka:

Strona Internetowa www.mozzi.pl może wykorzystywać technologię tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje przechowywane na Państwa komputerze po odwiedzeniu przez Państwa strony internetowej. Wykorzystywane są one do wprowadzania dodatkowych funkcjonalności oraz pomagają nam analizować ruch w serwisie. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek: pierwszy używany jest do „zapamiętywania” takich informacji, jak Państwa nazwa użytkownika i hasło, które są przechowywane w Państwa komputerze tak długo, jak pozostają Państwo zalogowani w usłudze abonenckiej. Jeśli nie korzystają Państwo z funkcji „W przyszłości nie pytaj mnie o moją nazwę użytkownika i hasło”, tego typu ciasteczka nie będą przechowywane w Państwa komputerze. 

Drugi rodzaj ciasteczek to ciasteczka sesji. Podczas Państwa wizyty na stronie ciasteczka te są tymczasowo przechowywane w pamięci Państwa komputera. Ciasteczka sesji nie pozostają w pamięci Państwa komputera i zazwyczaj znikają, gdy zamkną Państwo swoją przeglądarkę. 

Jeśli nie chcą Państwo akceptować wykorzystywanych przez Stronę Internetową ciasteczek, większość przeglądarek umożliwia taką konfigurację ustawień, która pozwoli na ich odrzucanie. Jednakże może to ograniczyć funkcjonalność Strony Internetowej.

 

Pozostałe:

Strona Internetowa zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności oraz aktualności gromadzonych danych osobowych. Jednakże są Państwo zobowiązani do podania dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych w momencie, gdy je Państwo przekazują. Jeżeli zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe zgromadzone przez Stronę nie są dokładne, kompletne i aktualne, na Państwa prośbę podejmiemy kroki mające na celu ich uzupełnienie.

 

Bezpieczeństwo:

Strona Internetowa zapewnia, iż będzie zwracał szczególną uwagę na kwestie związane z utrzymaniem bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz na ograniczenie niepowołanego dostępu poprzez wykorzystanie możliwie jak najlepszych technologii oraz wewnętrznych procedur.

 

Inne strony internetowe:

Serwis Strony Internetowej może zawierać łącza kierujące do stron osób trzecich. Strona Internetowa nie sprawuje kontroli i nie bierze odpowiedzialności za treść oraz politykę prywatności na stronach osób trzecich, do których łącza mogą znajdować się w serwisie. Tego typu strony internetowe mogą umieszczać własne ciasteczka w Państwa komputerze lub stosować inne metody gromadzenia i przetwarzania informacji osobowych. Przed skorzystaniem ze stron internetowych należących do osób trzecich zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności.ostatnia aktualizacja: 21.12.2017r.